អំពីពួកយើង

Re-Five Cambodia 

ពួកយើងគឺជាយុទ្ធនាការបំផុសភាពវិជ្ជមានស្តីអំពីបរិស្ថានដល់សង្គម។

បេសកកម្ម

Re-Five គឺជាគម្រោងយុទ្ធនាការឌីជីថលដែលរៀបចំដោយនិស្សិតនៃ​ដេប៉ាតឺម៉ង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍​ នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ក្នុងគោលបំណងបញ្ជ្រាប និងលើកកម្ពស់ការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ប្លាស្ទិកក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ដោយអនុវត្តគោលការណ៍ 5Rs (បដិសេធមិនប្រើប្រាស់, កាត់បន្ថយ, ប្រើប្រាស់​ឡើងវិញ, កែច្នៃ​ និងរំឭកឡើងវិញ)

គោលបំណង៖
•  ផ្សព្វផ្សាយ និងលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ប្លាស្ទិកក្នុងបរិមាណច្រើនទៅបរិមាណតិចបំផុត 
•  ផ្សព្វផ្សាយដល់និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ប្លាស្ទិកឲ្យនៅតិចបំផុតនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ។

ក្រុមការងារ

Ung Bun Y

លោក អ៊ុង ប៊ុនអ៉ី

ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់និងអ្នកប្រឹក្សាគម្រោង

Hun Sopheara

លោក ហ៊ុន សុភារ៉ា

អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី

Sarohm Bonrith

សារ៉ម បុណ្យរិទ្ធ

សមាជិកក្រុមសម្របសម្រួលកម្មវិធី

Sao Dalen

កញ្ញា សៅ ដាឡែន

អ្នកទំនាក់ទំនងសាធារណៈ

Hok Kimhour

ហុក គីមហួរ

អ្នករចនាក្រាហ្វិច

Yat Kunthea

កញ្ញា យ៉ាត់ គន្ធា

អ្នកផលិតវីដេអូ

DSC09919_JPG.webp

លោក រ៉ូ គីមឡុង

ប្រធានក្រុមរចនាគេហទំព័រ

Chan Sokmeng

លោក ចាន់ សុខម៉េង

មន្ត្រីទំនាក់ទំនងនិងអ្នកប្រឹក្សាគម្រោង

Man Fayanin

ម៉ាន ហ្វាយ៉ានីន

សមាជិកក្រុមសម្របសម្រួលកម្មវិធី

Sarath Navy

សារ៉ាត់ ណាវី

សមាជិកក្រុមសម្របសម្រួលកម្មវិធី

Pin Manithpisoth

លោក ពិន ម៉ានិតពិសុទ្ធ

អ្នកគ្រប់គ្រងបណ្តាញសង្គម

Khoeun Sonchhing

ខឿន ស៊ុនឈីញ

អ្នករចនាក្រាហ្វិច

Sour Arysa

កញ្ញា សួគ៌ អារីសា

អ្នកផលិតវីដេអូ

Koun Soleakena

កួន សុលក្ខិណា

អ្នករចនាគេហទំព័រ

Nou Virak

លោក នូ វីរៈ

អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោង

Pheng Teppisey

ផេង ទិព្វពិសី

សមាជិកក្រុមសម្របសម្រួលកម្មវិធី

Kuch Sikol

គុជ​ ស៊ីកុល

សមាជិកក្រុមសម្របសម្រួលកម្មវិធី

Chan Rathanavotey

កញ្ញា ចាន់ រតនាវត្តី

អ្នកផលិតមាតិកា

Chea Darapech

លោក ជា តារាពេជ្រ

ប្រធានក្រុមផលិតកម្ម

Sor Hero

លោក សរ ហេរ៉ូ

អ្នកផលិតនិងកាត់តវីដេអូ

Phy Kanda

កញ្ញា ភី កាន្តា

អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី

Jak Sangchana

ចេក សញ្ចនា

សមាជិកក្រុមសម្របសម្រួលកម្មវិធី

Soun Sreydet

កញ្ញា សួន ស្រីដែត

ប្រធានក្រុមទំនាក់ទំនងនិងផ្សព្វផ្សាយ

Oeng Sovannita

កញ្ញា អ៉ឹង សុវណ្ណនីតា

ប្រធានក្រុមច្នៃប្រឌិតនិងរចនាក្រាហ្វិច

Chhea Muoyleng

កញ្ញា ឈា មួយឡេង

អ្នកផលិតនិងកាត់តវីដេអូ

Dore Theanusak

លោក ដូរ៉េ ធានុស័ក្ក

អ្នកផលិតវីដេអូ